Vivo Việt Nam

Dòng X

Smartphone cao cấp
tiên phong công nghệ

Tìm Hiểu Thêm
Dòng X

Dòng V

Smartphone thời thượng
dẫn đầu xu hướng

Tìm Hiểu Thêm
Dòng V

Dòng Y

Smartphone phổ thông
dành cho mọi người

Tìm Hiểu Thêm
Dòng Y

NGƯỜI KIẾN TẠO

Những công nghệ đột phá nhất

Hệ Thống Camera Gimbal Màn Hình Thác Nước Chụp Đêm Siêu Việt
Tìm hiểu thêm
Hệ Thống Camera Gimbal Màn Hình Thác Nước Chụp Đêm Siêu Việt

Công nghệ

Jovi Thông Minh AI
Trợ lý Cá nhân của Bạn

Tìm Hiểu Thêm
Jovi Thông Minh AI  Trợ lý Cá nhân của Bạn

Công nghệ

Cá tính hóa
trải nghiệm người dùng

Tìm Hiểu Thêm
Cá tính hóa  trải nghiệm người dùng

Công nghệ

Tùy chỉnh Chuyên sâu
trên Nền tảng Android 10

Tìm Hiểu Thêm
Tùy chỉnh Chuyên sâu  trên Nền tảng Android 10