Vivo Việt Nam

TIÊN PHONG DẪN ĐẦU CÔNG NGHỆ

Hệ Thống Camera Gimbal 2.0 Camera Đồng chế tác cùng ZEISS Công nghệ Pixel shift
Hệ Thống Camera Gimbal 2.0 Camera Đồng chế tác cùng ZEISS Công nghệ Pixel shift
Tìm hiểu thêm
Hệ Thống Camera Gimbal 2.0 Camera Đồng chế tác cùng ZEISS Công nghệ Pixel shift